© 2013 - 2020  by stromolezec-zlin.cz. 

Soustředíme se jak na praktickou arboristiku, od realizace výsadeb a povýsadbové péče, ošetřování a kácení stromů, tak i na konzultační činnost zahrnující  inventarizování stromů a plánování péče, nebo ochranných opatření při revitalizaci zeleně.

Odborný ořez stromů

Provádíme všechny typy řezu stromů, dle standardu AOPK, péče o přírodu a krajinu. Jedná se především o bezpečnostní řezy, zdravotní řezy, speciální stabilizační a tvarovací řezy, u mladých stromů řezy výchovné. Nabízíme taktéž řez ovocných stromů.

Bezpečnostní vazby stromů

Instalujeme statické i dynamické systémy jištění koruny  na stromy s defektním větvením a jinými stabilizačními problémy. 

Rizikové kácení 

Díky stromolezecké a spouštěcí technice jsme schopni bezpečně vyřešit jakýkoliv strom, bez rizika poškození přilehlých objektů. 

Technologii kácení stromů vždy volíme individuálně, nejlépe pro konkrétní podmínky.

Výsadby stromů

Realizujeme výsadby stromů včetně povýsadbové péče.

Štěpkování

K výše zmíněným službám nabízíme ekologickou likvidaci větví a nevyužitelného dřevního odpadu štěpkováním

Inventarizace stromů

Inventarizace stromů představuje efektivní přehled pro správce / majitele, řešící základní problémy: provozní bezpečnost a plán péče.  

Sledujte nás na Facebooku , kde najdete více informací a to, na čem právě pracujeme.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.

  • Facebook
  • YouTube