top of page

Soustředíme se jak na praktickou arboristiku: realizace výsadeb, odborný ořez stromů, instalaci vazeb a kácení rizikových stromů, tak i na konzultační činnost zahrnující  hodnocení stavu stromů, plánování péče a ochranných opatření při revitalizaci zeleně.

Posouzení stavu stromů

hodnocen%C3%AD_strom%C5%AF_www.stromolez

Nabízíme odborné posouzení stavu individuálních stromů, inventarizace ... více info

Odborný ořez stromů

ořez stromů www.stromolezec-zlin_edited.

Provádíme odborný řez stromů, dle standardu Agentury Ochrany Přírody a Karajiny (AOPK) ... více info

Rizikové kácení

stromolezec-zlin.cz.jpg

Díky stromolezecké a spouštěcí technice jsme schopni bezpečně vyřešit jakýkoliv strom ... více info

Výsadby stromů

výsadby stromů www.stromolezec-zlin.cz.j

Realizujeme výsadby stromů včetně povýsadbové péče ... více info

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.

Bezpečnostní vazby stromů

bezpečnostní vazby stromů www.stromoleze

Instalujeme statické i dynamické systémy jištění koruny  na stromy s defektním větvením ... více info

Štěpkování

stromolezec-zlin.cz

K výše zmíněným službám nabízíme ekologickou likvidaci větví ... více info

  • Facebook
  • YouTube

© 2013 - 2021  by stromolezec-zlin.cz. 

bottom of page