Soustředíme se jak na praktickou arboristiku, od realizace výsadeb a povýsadbové péče, ošetřování a kácení stromů, tak i na konzultační činnost zahrnující  inventarizování stromů a plánování péče, nebo ochranných opatření při revitalizaci zeleně.

Odborný ořez stromů

ořez stromů www.stromolezec-zlin_edited.

Provádíme odborný řez stromů, dle standardu AOPK, péče o přírodu a krajinu ... více info

Bezpečnostní vazby stromů

Rizikové kácení

bezpečnostní vazby stromů www.stromoleze

Instalujeme statické i dynamické systémy jištění koruny  na stromy s defektním větvením ... více info

stromolezec-zlin.cz.jpg

Díky stromolezecké a spouštěcí technice jsme schopni bezpečně vyřešit jakýkoliv strom ... více info

Výsadby stromů

výsadby stromů www.stromolezec-zlin.cz.j

Realizujeme výsadby stromů včetně povýsadbové péče ... více info

Štěpkování

K výše zmíněným službám nabízíme ekologickou likvidaci větví ... více info

Hodnocení stavu stromů

Nabízíme inventarizace stromů v terénu, zpracování dat ... více info

Sledujte nás na Facebooku , kde najdete více informací a to, na čem právě pracujeme.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.

  • Facebook
  • YouTube

© 2013 - 2020  by stromolezec-zlin.cz.