Hodnocení stavu stromů, inventarizace

Inventarizace stromů představuje efektivní přehled pro správce / majitele. Jde o evidenci stromů v rámci zadané plochy s vypracovaným plánem péče a ochranných opatření.

Inventarizaci doporučujeme správcům stromů na frekventovaných místech a obecně v místech s vysokými nároky na údržbu a vysokou hodnotou cíle pádu.

Poptáváte-li zmíněné služby, bez obav nás kontaktujte.

1/4

zpět na seznam služeb    <<< zpět

© 2013 - 2020  by stromolezec-zlin.cz.