Jako firma zajišťující arboristické práce působíme ve Zlínském kraji od roku 2013. Za dobu našeho fungování jsme si vytvořili systém a pracovní postupy, které nám umožňují realizovat zakázky s maximální efektivitou a odborností nabízených služeb. Ať už se jedná o proces výsadby, nebo třeba ošetření starých stromů, vždy je našim cílem v co největší možné míře zajistit kvalitní a potřebnou péči, odpovídající provozní bezpečnost a současně zachovat všechny potřebné funkce stromů rostoucích ve městech.

 

   Soustředíme se jak na praktickou arboristiku, od realizace výsadeb a povýsadbové péče, ošetřování a kácení stromů, tak i na konzultační činnost zahrnující  inventarizování a plánování péče, nebo ochranných opatření při revitalizaci zeleně.

     Pro podrobněji rozepsaný výčet činností, které nabízíme, prosím pokračujte na kartu  >>> služby, nebo nás >>> kontaktujte

Kvalifikace: 

  • Úspěšné absolvování komplexního studia praktické arboristiky (Arboristická akademie)
  • Český certifikovaný arborista - pozemní pracovník
  • Český certifikovaný arborista - specialista stromolezec
  • Emergency first response - primary care (CPR)
  • Těžba dříví řetězovou pilou - plný rozsah, bez omezení
  • Odborná způsobilost k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou

KONTAKT:

Ondřej Koutek

+420 737 583 762